تبلیغات
*احسان علیخانی تک ستاره اجرا* - لطفابخونیدش...

*احسان علیخانی تک ستاره اجرا*

  • آپلود عکس
  • چه مردانه اشک هایت راپس راندی تاعده ای برایت حرف درنیاورند..مگراینکه یک ادم ازروی انسانیت اشک بریزدچیزمسخره ای است؟!
    دران شرایط که همه دوستانت اشک می ریختند و همه ی مردم...توخودراکنترل میکردی تامبادابرایت حرف دربیاورند...جلوی چشمت یک مادروپسربعداز۳۶سال بهم رسیده اندوهم دیگررادراغوش میگیرند،چطور میتوان بی تفاوت بود ولحظه ای سنگ شد؟!ولی تومجبوربودی بغض نکنی،ارام باشی،بافشارگلویت کنار بیایی چون مردم سرزمین من بی رحمانه قضاوت میکنند...خودت راآزادکن مرد...قهرمان ماقامتت راست کن...اجازه بده دراین لحظات طلایی اشک هایت مجال ریختن پیداکنند...همه ی مادرک میکنیم که هرکس دیگری‌هم جای توروی ان صندلی بود میگریست....
    این قضاوت های بی‌موردبرخی مردم سرزمینم اخرکارخودش راکرد...چه عیبی دارد گاهی گوشه چشممان خیس شودبادیدن حقیقت ها؟!چطورپای یک فیلم گریه کردن اشکالی ندارد و کسی یقه کسی رانمیگیرد ؟ولی بادیدن حقیقت هاگریستن آسمان به زمین می آیدوهمه دهان به فحش بازمیکنند؟!عجیب است... عجیب....[ جمعه 21 خرداد 1395 ] [ 04:36 ب.ظ ] [ الینا . ] نظرات      قالب ساز آنلاین